Svjetska zdravstvena organizacija je objavila studiju u kojoj kažu da: “Svake godine preko pola miliona djece umre od oboljenja organa za disanja čemu znatno doprinosi zagađeni zrak i pasivno pušenje.” Koliki je naš udio u tome, možemo samo nagađati, jer domaćih istraživanja na ovu temu nema. Više na ovom linku: http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2017/pollution-child-death/en/ Ili pogledajte grafikon: http://www.who.int/ceh/publications/ceh-Infographics-2017-english.pdf?ua=1